foto kerkjubileumdorps karaktergedenkwand

Liturgie

 

Zondag 19 september 2021

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 19 september 2021, de 1e zondag van de herfst. Gereformeerde Kerk, Woubrugge

N. Binnendijk, Noordwijk

Thema: Blijf in mijn liefde

 

Voorbereiding

Welkom en mededelingen

Stilte/ aansteken van de tafelkaars

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen Aanvangslied 655, 1, 2 en 5

Gebed om ontferming

Zingen Lied 886 (2 keer achter elkaar)

 

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Schriftlezing Deuteronomium 4, 31-40  (NBV)

Zingen  Lied 81: 1 en 8

2e Schriftlezing  1 Johannes 3, 18-24 (NBV)

Zingen Lied 81: 9

3e Schriftlezing Johannes 15, 1-8

Zingen Lied 970: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen Lied 975

Dienst van het antwoord

Geloofsbelijdenis Lied 340b

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’

Collectemededelingen

Zingen Slotlied Lvdk 1973 Gezang 78: 1, 2 en 3

Zegen, gezongen amen