foto kerkjubileumgedenkwanddorps karakter

Kerkdiensten anders meemaken (alle overige activiteiten afgelast)

 

Inmiddels zijn de kerkdiensten bij wijze van try-out met maximaal 30 mensen weer begonnen. U wordt voor het bijwonen van een kerkdienst persoonlijk uitgenodigd. Anderen dan de genodigden kunnen wij helaas nog geen plaats bieden.

We volgen strikte regels die u op de HOME-pagina van de site kunt lezen.

U kunt altijd digitaal bij de kerkdiensten aanwezig zijn, zie tabblad kerkdienst en nieuwsbrief.

 

Eeen aantal activiteiten kunnen nog steeds niet doorgaan:

- alle vergaderingen (Behalve de vergaderingen met skype etc.)

- clubavonden

- koffie-ochtend

- Brugclub

- etc

We raden u aan de website http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl/ en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/gereformeerdekerkWoubrugge/ in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken. Maar bovenal ook de nieuwsbrieven te lezen.

Omdat we niet iedereen kunnen bereiken via de e-mail, verzoeken we u om dit door te geven (mondeling, telefonisch, e-mail) aan personen waarvan u denkt dat dit bericht hen niet (op tijd) bereikt. Indien u het bericht doormailt, neem dan de adressen op in BCC. Voor contactpersonen van diverse commissie, zoals oppas, kindernevendienst, bloemendames, schoonmaakploeg, etc, etc, verzoek ik om te controleren of al uw commissieleden op de hoogte zijn van dit bericht.

Tenslotte vragen we u oog en aandacht te hebben voor mensen die door deze maatregelen in de knel komen en/of eenzaamheid ervaren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of de predikant via het emailadres van de scriba of predikant (zie contactpagina)

 

Met vriendelijke groet,

 

Scriba Gereformeerde kerk Woubrugge