Kerkdiensten anders meemaken (alle overige activiteiten afgelast)

 

Op donderdag 12 maart zijn door de regering bijzondere maatregelen afgekondigd met betrekking tot het corona virus. Een van deze maatregelen betreft het dringende advies om bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet meer te laten plaatsvinden. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is om die reden bij een geweest om over deze situatie een beslissing te nemen. Vanuit de classis Zuid Holland Noord is  inmiddels het dringende advies gegeven om ook kerkdiensten met minder dan 100 personen te ontraden. Na rijp beraad is de kerkenraad tot het besluit gekomen om alle (fysieke) kerkelijke activiteiten  in ieder geval tot en met 1 juni 2020 af te gelasten.

Concreet houdt dit in dat in ieder geval de volgende activiteiten niet door gaan:

- alle kerkdiensten (U kunt wel digitaal bij de kerkdiensten aanwezig zijn, zie tabblad kerkdienst en nieuwsbrief)

- alle vergaderingen (Behalve de vergaderingen met skype etc.)

- clubavonden

- koffie-ochtend

- Brugclub

- etc

We raden u aan de website http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl/ en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/gereformeerdekerkWoubrugge/ in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken. Maar bovenal ook de nieuwsbrieven te lezen.

Omdat we niet iedereen kunnen bereiken via de e-mail, verzoeken we u om dit door te geven (mondeling, telefonisch, e-mail) aan personen waarvan u denkt dat dit bericht hen niet (op tijd) bereikt. Indien u het bericht doormailt, neem dan de adressen op in BCC. Voor contactpersonen van diverse commissie, zoals oppas, kindernevendienst, bloemendames, schoonmaakploeg, etc, etc, verzoek ik om te controleren of al uw commissieleden op de hoogte zijn van dit bericht.

Tenslotte vragen we u oog en aandacht te hebben voor mensen die door deze maatregelen in de knel komen en/of eenzaamheid ervaren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of de predikant via het emailadres van de scriba of predikant (zie contactpagina)

 

Met vriendelijke groet,

Marjan Roubos

Scriba Gereformeerde kerk Woubrugge