Nieuws Overzicht

Kollekte

Body: 

U kunt nu via onze website uw giften voor alle kollekten (kerk / diaconie) doneren. Klikt u hieronder. U komt dan op de nieuwe pagina. Via het menu aan de bovenzijde van deze pagina kunt u uw keuze maken.

Pagina voor kollekte kerk, diakonie, bestellen kollektebonnen etc.

 

Snel en makkelijk geld overmaken via de Kerkgeld app.

Vanaf nu kunt u met de Kerkgeld app op uw mobiel heel makkelijk en snel collectegeld en giften overmaken naar de Kerk en de Diaconie. Tevens kunt u via de Kerkgeld app online collectebonnen bestellen.

U kunt de Kerkgeld app installeren op uw mobiel. Voor Androidtoestellen kunt u deze opzoeken en ophalen via de Play Store, voor de iPhone kunt u deze op opzoeken en ophalen via de App Store. Als de Kerkgeld app is geïnstalleerd op uw mobiel wordt gevraagd om de naam van uw gemeente in te voeren. Als u hier “Woubrugge” intypt, kunt u vanzelf “Ger. Kerk Woubrugge” selecteren. Vervolgens dient u eenmalig uw e-mail adres en een wachtwoord op te geven.
Hierna kunt u inloggen en kunt u de Kerkgeld app gebruiken. Met de Kerkgeld app kunt u wekelijks collecte-geld overmaken naar de Kerk en/of de Diaconie. U kunt met de Kerkgeld app een algemene gift overmaken naar de Kerk en/of de Diaconie.
En u kunt zelfs collectebonnen bestellen en meteen betalen, deze worden vervolgens bij u thuis bezorgd. Daarnaast bevat de Kerkgeld app een scanner waarmee u QR-codes van de Kerk kunt scannen om bijvoorbeeld snel en makkelijk collecte-geld over te maken.

De volledige toelichting kunt u in het contactblad van juni lezen (hoewel het meeste zichzelf wijst).

kerkdiensten

de kerkdiensten kunnen live worden bekeken (zowel live als later) en beluisterd (eveneens zowel live als later)

Zie tabblad Kerkdienst

Kerkdienst

Inmiddels kunt u de diensten ook via Youtube bekijken. Ook live meekijken is sinds 10-04-2020 mogelijk. Klik op de link hieronder.

https://www.youtube.com/channel/UCBjBqPRMuNT57ZgZBM1EKfQ/

 

ook kunt u altijd nog via www.kerkomroep.nl de diensten beluisteren

Heeft u wat moeite met bovenstaande media, dan kunt u (via ouderlilng of via Jan Terhost) een eenvoudig te bedienen kerktelefoon kastje vragen. Dit kan heel snel geregeld worden.

Sinds kort kunt u eveneens via de website aan de kollekte meedoen. Klik daarvoor op het tabblad <kollekte>.

In de maand juni wordt er met kerkdiensten in onze kerk "op proef gedraaid". Leest u de regels goed door? Zij staan op de HOME pagina.

 

Kerkdiensten anders meemaken (alle overige activiteiten afgelast)

 

Op donderdag 12 maart zijn door de regering bijzondere maatregelen afgekondigd met betrekking tot het corona virus. Een van deze maatregelen betreft het dringende advies om bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet meer te laten plaatsvinden. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is om die reden bij een geweest om over deze situatie een beslissing te nemen. Vanuit de classis Zuid Holland Noord is  inmiddels het dringende advies gegeven om ook kerkdiensten met minder dan 100 personen te ontraden. Na rijp beraad is de kerkenraad tot het besluit gekomen om alle (fysieke) kerkelijke activiteiten  in ieder geval tot en met 1 juni 2020 af te gelasten.

Concreet houdt dit in dat in ieder geval de volgende activiteiten niet door gaan:

- alle kerkdiensten (U kunt wel digitaal bij de kerkdiensten aanwezig zijn, zie tabblad kerkdienst en nieuwsbrief)

- alle vergaderingen (Behalve de vergaderingen met skype etc.)

- clubavonden

- koffie-ochtend

- Brugclub

- etc

We raden u aan de website http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl/ en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/gereformeerdekerkWoubrugge/ in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken. Maar bovenal ook de nieuwsbrieven te lezen.

Omdat we niet iedereen kunnen bereiken via de e-mail, verzoeken we u om dit door te geven (mondeling, telefonisch, e-mail) aan personen waarvan u denkt dat dit bericht hen niet (op tijd) bereikt. Indien u het bericht doormailt, neem dan de adressen op in BCC. Voor contactpersonen van diverse commissie, zoals oppas, kindernevendienst, bloemendames, schoonmaakploeg, etc, etc, verzoek ik om te controleren of al uw commissieleden op de hoogte zijn van dit bericht.

Tenslotte vragen we u oog en aandacht te hebben voor mensen die door deze maatregelen in de knel komen en/of eenzaamheid ervaren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of de predikant via het emailadres van de scriba of predikant (zie contactpagina)

 

Met vriendelijke groet,

Marjan Roubos

Scriba Gereformeerde kerk Woubrugge