foto kerkjubileumdorps karaktergedenkwand

Nieuw jaarboekje 2021

Binnenkort ontvangt u het nieuwe jaarboekje (2021).

Wilt u zo vriendelijk zijn het oude jaarboekje bij een kerkrentmeester, ouderling of diaken in de bus te stoppen (of bij de kerk afgeven) en dit niet bij het oud papier leggen? Deze mensen kunnen de jaarboekjes op de juiste wijze afvoeren. De jaarboekjes bevatten namen en adressen die in het kader van de AVG niet openbaar mogen worden.

Bedankt !

toegang website

Als u toegang tot het besloten deel van de website wilt kunt u een e-mail bericht sturen naar de webmaster.

Het e-mail adres vind u geheel onderaan op het tabblad "contact".

Vermeldt daarin uw naam en uw en uw e-mail adres. In principe wordt toegang alleen teogestaan voor leden van de kerk. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Veertigdagentijd kalender PKN

 

Beleef het mee, iedere dag in de veertigdagentijd (dat is de tijd tot aan pasen):

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

 

Online kerkdiensten

 

LOCKDOWN (alleen online diensten tot nader datum)

 

Beste gemeenteleden, 

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde  lockdown tot 6 maart 2021 hebben wij als kerkenraad vanavond overlegd over de kerkdiensten in de komende weken.

Na alles afgewogen te hebben, is het besluit genomen weer over te gaan naar alleen online diensten, net zoals in het voorjaar. Dat betekent dat u in de komende weken dus niet fysiek de kerkdiensten kunt bijwonen. In de kerk zullen alleen de predikant en allen die aan de dienst meewerken aanwezig zijn. Wanneer we weer fysiek naar de kerk kunnen is nu nog niet duidelijk.  Binnenkort wordt u hierover verder geinformeerd, o.a. via de mededellingen, nieuwsbrief en website.

 

Met een hartelijke groet,

 

Kerkenraad.

 

kerkdiensten

de kerkdiensten kunnen live worden bekeken (zowel live als later) en beluisterd (eveneens zowel live als later)

Zie tabblad Kerkdienst en nieuwsbrief

Een gemeente voor iedereen

GEREFORMEERDE KERK

Woubrugge

 Leven vanuit het evangelie,  met de Bijbel als richtsnoer en  Jezus Christus als voorbeeld.

Subscribe to Front page feed